top of page

BIDET

KOCOM BIDET รุ่น KB-300.jpg

ฝารองนั่งอัตโนมัติ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด KOCOM BIDET รุ่น KB-300 รุ่น TOP
รายละเอียดสินค้า
✅ สามารถเลือกโหมดสำหรับเด็กได้

✅ มีระบบเป่าแห้ง
✅ ปรับอุณหภูมิของน้ำและระยะก้านฉีดชำระ
✅ ปรับอุณหภูมิของฝารองนั่ง
✅ มีระบบนวดด้วยน้ำ
✅ ระบบแสงสว่างอัตโนมัติในเวลากลางคืน
✅ ระบบประหยัดพลังงาน 
✅ มีระบบปรับการยื่นของก้าน
✅ มีระบบปรับการไหลของน้ำ
มีให้เลือก 3 แบบ ติดตั้งเองได้ง่าย ใช้ได้กับ โถสุขภัณฑ์ทุกยี่ห้อ

KOCOM BIDET รุ่น KB-200.jpg

ฝารองนั่งอัตโนมัติ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด KOCOM BIDET รุ่น KB-200 รุ่นรองTOP
รายละเอียดสินค้า
✅ ปรับอุณหภูมิของน้ำและระยะก้านฉีดชำระ
✅ ปรับอุณหภูมิของฝารองนั่ง
✅ มีระบบนวดด้วยน้ำ
✅ ระบบแสงสว่างอัตโนมัติในเวลากลางคืน
✅ ระบบประหยัดพลังงาน 
✅ มีระบบปรับการยื่นของก้าน
✅ มีระบบปรับการไหลของน้ำ
มีให้เลือก 3 แบบ ติดตั้งเองได้ง่าย ใช้ได้กับ โถสุขภัณฑ์ทุกยี่ห้อ

bottom of page